august2018
Android 4.0 brugere klik på YouTube

Marlene Dyrelund fortæller om ”Korup Blomstrer”
Korup har fået bevilget 200.000 kr. samt et mindre beløb på 20.000 kr. til ”Korup Blomstrer”. Formand for Lokalrådet i Korup - Marlene Dyrelund - fortæller om projektet, som skal fremme det lokale engagement og styrke fællesskabet i lokalområdet. Men borgerne skal bestemme! (www.koruplokalraad.dk)

Historien om FARSTRUP SAVVÆRK til FARSTRUP FURNITURE - 2. del
”Aktiv Korup” tog til Farstrup for at høre om stolefabrikken og få en rundvisning på fabrikken. I 2. del viser Lars Jensen rundt på fabrikken - og vi taler med direktør Steen Lyhne Johansen.

”Poul Falck lægger jord til et vådområdeprojekt ved Højbjerg
Poul Falck fra ”Kalørgården” fortæller her - og viser rundt i Højbjerg på nogle arealer, der skal tilbageføres som et vådområde. Det handler om en genåbning af en rørlagt strækning af Højbjergafløbet.